Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

 

 Sosial-iqtisadi göstərilər

vahidi

2013-cü il

2020-ci il

2022-ci il

 Əhalinin sayı

nəfər

55482

57276

58029

Ümumi məhsul buraxılışının həcmi

min manat

282146.6

283220.3

298418.2

Adambaşına düşən ümumi məhsul buraxılışının həcmi

manat

5158.5

4702.9

5142.6

Sənaye məhsulunun həcmi

min manat

13433.8

52882.1

55496.6

Sənaye məhsulunun qeyri-dövlət bölməsində həcmi

min manat

10922.8

45037.3

45693.5

Kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi

min manat

77621.5

119737.3

138554.9

Tikinti

min manat

160175.6

80461.2

66800.4

Nəqliyyat

min manat

11363

849.4

2465.8

Rabitə

min manat

270.4

484.2

777.8

Ticarət

min manat

19282.3

28806.1

34322.7

İstifadəyə verilmiş əsas fondlar

min manat

19013.4

6292.5

488.8

Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar, o cümlədən

min manat

184875.1

81231.5

67006.0

Sənaye

min manat

3530.1

1092.9

232.3

Tikinti

min manat

1681.6

1305.8

300.0

Nəqliyyat

min manat

-

75797.1

65334.7

Rabitə

min manat

23.5

-

-

Ticarət

min manat

-

-

-

Sosial sahə

min manat

225.2

-

13.9

Digər sahələr

min manat

179414.7

3035.7

1125.1

Əhalinin gəlirləri

min manat

100644.3

122212.1

-

Adambaşına düşən gəlirlər

manat

1827.4

2029.4

-

Əhalinin xərcləri

min manat

-

-

-

Adambaşına düşən xərclər

manat

-

-

-

Orta aylıq nominal əmək haqqı

manat

305.0

494.2

494.5

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

min manat

57940

88230

93350.0

Adambaşına düşən əmtəə dövriyyəsi

manat

1045.41

1462.0

1538.4

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi

min manat

12120

14532

15710.0

Adambaşına düşən xidmətləri

manat

218.7

240.8

258.9

Mənzil fondu

min m2

1066.2

1069.8

1353.6

Adambaşına düşən mənzil fondu

m2

19.2

17.8

23.3

Rayonun gəlirləri

min manat

4585.2

-

-

Rayonun xərcləri

min manat

10644.8

-

-

 

Keçidlər